Computer là 計算機 hay 計算器?

Đã trả lời

Thông thường computer hay được dùng là 「コンピューター」, có gì khác nhau cho từ thuần hán nhật dười? Từ nào là từ chính xác cho computer?

  • 計算器
  • 計算機
Bình luận
Chấp nhận

計算機 thường có nghĩa là máy tính, mặc dù vậy nó thường dùng cho các máy tình hạng lớn, và ngày nay ít khi được dùng đến. Ở Nhật người ta thường dùng những từ dùng cho máy tính như sau: コンピューター  hoặc  パソコン (cho パーソナルコンピューター (máy tính cá nhân)).

計算器 cũng hiếm khi được sử dụng. Và nó thường mang nghĩa là máy tính nhỏ, hay máy tính cơ học (công cụ ít tính năng hơn)

Vì lý do như trên , khi từ sử dụng 器 thay vì  ngụ ý là máy mọc đơn giản., máy móc cơ học.  đôi khi cũng được dùng để chỉ những bộ mạch những linh kiện điện tử như 加算器, mặc dù đôi khi cũng có thể dùng 加算機 .

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

計算機 có nghĩa là máy tính (computer)trong khi 計算器 cũng có nghĩa là máy tính (nhưng là máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi calculator)

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

thường đề cập đến máy móc lớn (機械), trong khi dùng cho các công cụ máy mọc loại nhỏ (器具). Vì vậy, từ sau là từ bạn cần tìm cho máy tính (computer), còn từ trước dùng cho máy móc nhỏ (電卓).

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Luật pháp Nhật chỉ ra những thứ có liên quan đến máy tính được gọi là  電子計算機【でんしけいさんき】.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.