Có thừa 帰る trong câu「今日、帰りに買って帰ります」không?

Đã trả lời

Ở trong một quyển sách của mình có câu như sau:

あの店のパンはとてもおいしいとか。今日、帰りに買って帰ります。

Theo mình hiểu thì 「帰りに買う」 nghĩa là “ mua trên đường về nhà”.

Tuy nhiên, dường như trên câu có vẻ hơi thừa.

Liệu có bị sai nghĩa hay thiếu ngữ pháp không nếu mình nói như sau:

あの店のパンはとてもおいしいとか。今日、帰りに買います。

Ngoài ra, người Nhật có hay dùng「帰ります」ở cuối câu như trên không, nếu có, thì dùng trong những trường hợp nào?

Bình luận
Chấp nhận

Đúng là thừa trong câu trên. Thường thường thì mình sẽ không chủ định dùng câu như vậy (nếu là mình nói) nhưng đôi khi, nếu không chú ý, có lẽ sẽ gặp phải trường hợp nói 2 lần như vậy.

Vして帰る là một mẫu rất thường gặp dùng để nói “ làm V sau đó về nhà”, nhưng nó không bao hàm làm V trên đường về nhà.帰りcũng thường được dùng để nói “trên đường về” hay “về nhà”, tuy nhiên dùng帰りに買う không hoàn toàn mang nghĩa là được đưa về nhà mà có thể là trên đường về nhà thì làm gì đó, dừng ở đâu đó mua gì đó.

Vì vậy, có lẽ người nói muốn đưa ra thông tin chi tiết rằng họ dừng dọc đường để mua gì đó rồi mang về nhà để ăn.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Theo mình thì đúng là thừa, nhưng nếu bạn muốn tập trung vào việc nói làm thế nào bạn trở về nhà được thì bạn nên dùng.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.