Có thể viết tên tiếng Nhật “Midori” là – 緑 không?

Đã trả lời

Với người tên là “Midori” trong tiếng nhật, thì có cách viết nào?
Các anh chị giúp em với ạ.

Bình luận
Chấp nhận

Dưới đây là danh sách những tên tiếng nhật cho bé gái đọc là “Midori”. Không bao gồm họ, hay tên địa điểm.
Bạn có thể dùng 緑 cho chữ Hán.
Dưới đây là một số tên:
1. Gồm cả Kana và Kanji:

みど梨

みど理

みど里

み外里

み登り

2. Gồm 3 chữ Hán:

三十里

三都里

光巴里

光都里

妙登利

3. Gồm 2 Kanji:

三彩

光鳥

実酉

常緑

碧里

Cũng có một số trường hợp được viết hoàn toàn bằng chữ hiragana:

みどり

Nếu tên ai đó được đặt bằng hiragana thì không nên cố gắng chuyển thành Kanji.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

chỉ có nghĩa là “màu xanh”. Nếu bạn muốn đặt tên là màu xanh thì cũng có thể viết như vậy.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.