Có thể viết tắt 感じがする thành 感じ được không?

Không phải thường xuyên nhưng cũng có lúc mình thấy  感じがする được viết thành  感じ. Ví dụ như bên dưới:

お風呂って大好きなんです。心が休まる感じ
心が休まる感じがするのでお風呂が大好きなんです

hoặc

恋した時ってどんな感じがするんですか
恋した時ってどんな感じなんですか

Câu hỏi của mình là:
Việc viết tắt như vậy có phổ biến không? tại sao lại viết tắt như vậy?
(còn nếu mình hiểu sai, nó không phải là viết tắt, thì ai đó làm ơn giải thích giúpmình nó có gì khác nhau).

Bình luận
Chấp nhận

感じ(だ) thiên về ngôn ngữ giao tiếp hơn là  感じがする, nhưng theo mình thì nó cũng có một chút khác nhau. 感じだ không hoàn toàn cần thiết là có liên quan đến cảm xúc.
Ví dụ: そんな感じ(だ) “Hóa ra nó là vậy”.

Tương tự như vậy,  恋した時ってどんな感じなんですか dùng để hỏi về cảm giác khi yêu thì thế nào (giống với điều gì, giống thế nào, so sánh với cái gì đó, hoặc hỏi rốt cuộc nó thế nào), trong khi  感じがする là hỏi về việc bạn cảm thấy thế nào khi yêu (thiên về cảm xúc, ví dụ: hạnh phúc, yêu đời…).

心が休まる感じで thiên về nghĩa “tôi cảm thấy được nghỉ ngơi”.

Thực ra khá khó để giải thích rõ ràng về sự khác nhau giữa 2 từ trên khi mà nó đều nói về cảm giác. Có lẽ đoạn hội thoại dưới sẽ giúp phần nào.

朝はどんな感じ? Buổi sáng của bạn như thế nào?
起きて朝ごはんを食べて、急いで家を出る Tôi thức dậy, ăn sáng và vội vã ra khỏi nhà.

Ở trường hợp này 感じがする không thể dùng vì nó sẽ cho cảm giác câu không tự nhiên.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Mình nghĩ trong ngôn ngữ giao tiếp ở tiếng Nhật thì「感じがする」thường được viết tắt là 「感じ」, nhưng cũng không vấn đề gì nếu vẫn dùng là「感じがする」.

スカイダイビングってどんな感じがするの? –> スカイダイビングってどんな感じ
この部屋はなんだか怪しい感じがする –> この部屋はなんだか怪しい感じ

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Hầu hết, bạn có thể dùng  「感じがする」 và 「感じ」thay đổi cho nhau (nếu bạn muốn đề cập đến cảm xúc). Nếu như được lựa chọn mình sẽ chọn dùng 「感じがする」, với ý thuwcscamr giác rõ ràng hơn.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.