Có thể dùng tính từ + たってkhông?

Đã trả lời

Em có câu hỏi về cách sử dụng của cấu trúc ~たって mà em mới được học đến.

Từ những gì em biết thì nó được sử dụng như sau: Động từ (thể phủ định) + たって, ví dụ:
現金なくたって、カードで支払える。
Trong trường hợp này nó có tác dụng tương tự như ~ても:
現金なくても、カードで支払える。(“dù bạn không có tiền mặt nhưng bạn có thể trả bằng thẻ”)

Câu hỏi của em là: Tương tự như cấu trúc của ~ても có thể dùng với cả tính từ, liệu có thể dùng tương tự tính từ +たって không?

Ví dụ:
天気が悪くても、海の旅行は楽しい。

Có thể nói là:
天気が悪くたって、海の旅行は楽しい。
hay không?
Em cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng tương tự với tính từ, vì cách chia của tình từ cũng tương tự như cách cách chia của động từ thể phủ định. Vì vậy bạn có thể tạo câu tương tự như với ~なくたって. Ví dụ của bạn đưa ra cũng đúng ngữ pháp.

Về mặt ngữ pháp, bạn có thể tạo ra ~たって từ :

“Động từ (khẳng định), tính từ đuôi na, thể -ta” + って
Ví dụ: 食べたって, 行ったって, 死んだって, 勉強したって, きれいだったって, 子供だったって

“Tính từ đuôi i, động từ (phủ định), tính từ thể nai, trạng từ (gốc + く) “+ たって
Ví dụ: 良くたって, 悪くたって, 行かなくたって, きれいじゃなくたって, 子供じゃなくたって

Về mặt lý thuyết bạn có thể tạo ra câu có ~たって với hậu tố lịch sự, nhưng không được dùng nhiều lắm (ngoại trừ そんなこと言いましたって) bởi vì bản thân ~たって là cách nói, biểu hiện bình thường.

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.