Có phải là ý kiến tồi khi dùng “することができる” thay vì chỉ dùng “できる”?

Đã trả lời

Thế khả năng của “する” là “できる”. Tuy nhiên, “~ことができる” có thể được dùng đằng sau động từ để tạo ra thể khả năng. Ở đây, “することができる” cũng có thể được dùng như thể khả năng của “する”. Trong khi mình nghĩ cách dùng như vậy là khá hoàn hảo, nhưng đôi khi mình cũng băn khoăn không hiểu cách dùng này có phải là thiếu khôn ngoan hay không khi mà dùng 2 động từ liên tiếp như vậy.

Mọi người giải thích giúp mình nhé, dùng hay là không nên dùng ことができる?

Bình luận
Chấp nhận

Dùng ”することができる” mình thấy hoàn toàn Ok mà, sao lại thiếu khôn ngoan hay gì đó được?
Về cơ bản, ban có thể dùng ”(Động từ thể từ điển)~ことができる” khi ai đó có thể làm điều gì đó. nên dĩ nhiên bạn có thể dùng với ”することができる”. Không cần quan tâm đến việc thừa ”する”.

Có rất nhiều động từ dạng giống như ”勉べん強きょうする”, ”質しつ問もんする”, ….
Những  ”động từ dang する” có thể được dùng với ”ことができる”, ví dụ như ”勉強することができる”, ”質問することができる”, thay vì dùng dạng ngắn ”勉強できる”, ”質問できる”, mặc dù dạng ngắn hay được dùng trong hội thoại hàng ngày hơn.

Đã trả lời vào 05/12/2015
Bình luận

Sử dụng  ことができる là hoàn toàn hoàn hảo.

Nếu bạn thử tìm kiếm nhanh trên internet cụm từ “することができる” bạn sẽ tìm được rất nhiều kết quả. Nhưng cũng có rất nhiều người có cùng abwn khoăn với bạn, liệu “することができる” có phải là ngữ pháp hoàn hảo không. Câu trả lời là hoàn toàn OK.

“することができる” thường được dùng nhiều trong các trường hợp trang trọng, văn bản chính thức hay trong văn học. trong khi dạng ngắn gọn thường được dùng trong hội  thoại hàng ngày.

Ngoài cách dùng dài như vậy thể khả năng còn có thể được dùng theo những cách sau:
表ひょう示じできる
表あらわせる
示しめせる
表ひょう示じ可か能のうである
表ひょう示じ可か
見みせられる

Đã trả lời vào 05/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.