Có phải là bị thiếu “して” trong cụm “ご利用ください” không?

Đã trả lời

Câu như sau ạ:

これより前の記事は、サイト内検索をご利用ください。

Tại sao lại nói là “ご利用ください”? Quả thực là em nghe thấy rất nhiều lần ご利用ください được sử dụng trên tàu điện ngầm nhưng em vẫn thắc mắc tại sao dùng vậy.
Tương tự với những động từ có đuôi suru khác có dùng được không?
Ví dụ:
“お仕事ください”// ?
“お仕事してください” // ok

“お勉強ください” // ?
“勉強してください” // ok

Bình luận
Chấp nhận

「して」 không thiếu, vì ngay từ đầu nó không hề có mặt trong câu.

「ご利用」là danh từ khiêm tốn và bạn cần thêm「ください」để tạo thành một yêu cầu lịch sự. Bạn không thể thêm してvì nó không đúng với trường hợp này.

Một vài ví dụ thường gặp như sau:
ご覧ください。
(Làm ơn hãy xem),「お越ください。」(làm ơn hãy đến),「お求ください。」(Làm ơn mua). 「お試しください。」(Làm ơn hãy thử nó vào)…

Bạn không thể thêm「して」 vì nó làm câu trở nên vô nghĩa.

Nếu bạn nhất định phải dùng 「して」 vì một lý do nào đó, bạn cần phải bỏ  「お/ご」và dùng「利用してください。」, nhưng bạn nên chú ý rằng cách nói rằng không được lịch sự bằng利用ください」. 

「お仕事ください。」là một câu hoàn toàn có nghĩa, nó nghĩa là “Làm ơn (đưa) cho tôi một vài công việc”.

Đã trả lời vào 31/10/2015
Bình luận

Đó là bởi vì từ  利用đã trở thành dạng vô cùng lịch sự khi thêm  ご vào trước. Bạn cũng có thể nghe thấy từ khác như ご注意ください được sử dụng nhiều hơn nó là dạng lịch sự hơn của 注意してください. Cũng giống với 電話してください -> お電話ください.

Mình cũng không chắc lắm tại sao lại bỏ してvới dạng lịch sự, có thể là bởi vì dùng お hoặc ご rồi nên dùng trực tiếp là  ご注意くださる.

Tương tự với cụm từ 待ってください trở thành お待ちください.

Đã trả lời vào 31/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.