Có gì khác nhau giữa 踊り và ダンスkhông?

Đã trả lời

Câu hỏi của em giống như trên chủ đề đưa ra. Có gì khác nhau giữaダンス và 踊りkhông? Em tra trên từ điển thì nó đều có nghĩa là “nhảy múa”.

Bình luận
Chấp nhận

ダンス(dansu) là từ mượn từ tiếng Anh hay còn gọi là từ ngoại lai. Có nguồn gốc từ tiếng Anh là từ dance. ダンス chủ yếu được dùng để nói đến những điệu nhảy nước ngoài như Waltz, Hip-Hop, Ballet.

踊り(odori) là từ gốc thuần Nhật với nghĩa nhảu múa tương tự, nó là danh từ bắt nguồn từ động từ “踊る(odoru)”có nghĩa là “nhảy”.

踊りđược dùng tổng quát hơn, dùng để đề cập đến cả những điệu múa truyền thồng như  盆踊り(Bon-Odori) được biểu diễn ở お盆祭り(lễ hội O-Bon)(O-Bon Matsuri).

Ngoài ra, 舞踊(buyou) và 舞踏(butou) là từ mượn từ tiếng Trung Quốc, với nghĩa tương tự.

舞い(mai) cũng được sử dụng, đền từ động từ “舞う(mau)”cũng có nghĩa là “nhảy”.

“踊り”cũng có thể được viết là “躍り”hoặc “踴り”.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.