Có cần phải dùng お trước 誕生日おめでとう không???

Đã trả lời

お誕生日おめでとう và 誕生日おめでとう thì có gì khác nhau?

Như đã hỏi bên trên お có bắt buộc phải dùng không?

Bình luận
Chấp nhận

Giải thích của bạn bemap ở trên hoàn toàn đúng. Câu với お đúng là hơi lịch sự hơn một chút, tuy nhiên nó cũng làm biểu hiện rằng có một chút xa cách giữa người nghe và người nói. Cũng tương tự giống như tiếng Anh dùng “dad” và “father” thì cách dùng お cũng vậy.

お không bắt buộc phải dùng, tuy nhiên dùng sẽ tạo cảm giác tôn trọng đối với những người già lớn tuổi hơn mình tương tự như dùng ございます.

Ngoài ra, đối với người Nhật, nếu dùng kính ngữ khi nhừng người bạn than nói chuyện với nhau đó là biểu hiện của việc họ đang đùa với nhau.

Đã trả lời vào 09/11/2015
Bình luận

お誕生日おめでとう có một chút lịch sự hơn 誕生日おめでとう.

Đã trả lời vào 09/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.