Có cần dùng sở hữu từ の trong trường hợp câu sau không あの かさ は だれ の ですか?

Mình đang học về từ sở hữu の nhưng mình vẫn chưa biết chắc chắn cách dùng của nó. Ví dụ trong câu:
これ  だれ  かんばん ですか thì dùng の
Nhưng với câu dưới có dùng hay không thì mình không chắc lắm.
あの かさ は だれ の ですか
Cảm ơn các bạn nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

Đúng như bạn echcon nói nhé bạn vitcon. の trong trường hợp này là đại từ thay thế cho sự hiện hữu của …のもの. もの ở đây là chỉ  かさ.
Câu của bạn có thể viết là:
あのかさはだれのかさですか?
Nhưng vì nhắc 2 lần かさ nên bạn có thể thay thế bằng もの nên câu sẽ trở thành:
あのかさはだれのものですか?
Và có thể dùng mẫu ngắn gọn mà vẫn dễ hiểu là câu của bạn:
あの かさ は だれ の ですか?

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Câu 2 vẫn dùng の bạn nhé. Ở đây  だれの là viết tắt của だれのもの.

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.