Có cách nói nào khác cho câu “これはだれの___ですか?” không ạ?

Đã trả lời

この__はだれのですか?Câu này có đúng không cả nhà?
Ngoài ra cho em hỏi, cùng nghĩa như vậy còn có cách nói nào khác không ạ?

Em cảm ơn ạ!
 

 

Bình luận
Chấp nhận

Câu trên hoàn toàn đúng ngữ pháp nhé bạn.

Có một số cách nói như sau, tuy khác nhau nhưng đều có cùng nghĩa.

Ví dụ:
これは誰だれの傘かさですか?
この傘かさは誰だれのですか?
これは誰のですか?

Trong hội thoại hàng ngày bạn cũng có thể dùng:
これ、誰の傘?
この傘、誰の?
これ、誰の?

Đã trả lời vào 28/03/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.