Chữ Kanji 受 trong cụm từ 赤外線受発光部 đọc như thế nào????

Đã trả lời

Em nên đọc là じゅ hay hay có cách đọc nào khác không?

Bình luận
Chấp nhận

  đứng 1 mình không có nghĩa gì trong tiếng Nhật hiện đại, nó là một phần của từ  受ける hoặc 受かる. Hầu hết, nếu từ là  受ける or 受かる bạn có thể đọc là う vì có okurigana(hậu tố đứng sau kanji là hiragana). Còn nếu không có okurigana thì bạn đọc là  じゅ.

Nhưng cũng có vài trường hợp không có okurigana nhưng vẫn dùng  う như  受付うけつけ hoặc 受身うけみ. Với những câu trên nó không cần sự hiện diện của okurigana vì bản thân từ đó không phải động từ và không biến thể. Và nếu như nó không biến thể thì okurigana không cần thiết để xác định sự biến đổi của từ.

Thỉnh thoảng, khi cụm từ được xây dựng trên từ 受うけ, hông nhiều người k viết けra, mặc dù nó vẫn được phát âm ra. Nó có thể là 受入れるthay thế cho 受け入れる, hoặc 受渡す thay vì 受け渡す,  hoặc 受取る thay vì 受け取る. Dù trường hợp như trên không nhiều nhưng nó cũng là vài trường hợp đặc biệt bạn nên nhớ.

Trong trường hợp của bạn  iđọc theo 音読み là じゅ.

Cụm từ đầy đủ sẽ là: せきがいせんじゅはっこうぶ.

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Mình nghĩ là đọc theo onyomi tức cụm từ là: せきがいせんじゅはっこうぶ.

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.