cho mình hỏi về だけでも

dịch dùm mình nhé : 今の仕事だけでも大変なのに、その上、海外出張に行くなんて、そんなの無理だよ。 

Bình luận

だけでも: chỉ vậy thôi cũng

Đã trả lời vào 21/03/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.