Cho mình hỏi mình dịch vậy sát nghĩa chưa ạ

太平洋のクロマグロは少しずつ増えしている 太平洋のクロマグロが少なくなったため、日本など世界の国は、小さなクロマグロを取る量を今までの半分ぐらいにしています。 太平洋のクロマグロを調べている団体によると、2010年には大きなクロマグロが1万2000tぐらいいました。そのあと少しずつ増えて、2016年には2万1000tぐらいになりました。 去年、太平洋でクロマグロを取っている国が集まる会議で、クロマグロが増えたら、取る量を増やすことができると決まりました。このため、日本が取ることができるクロマグロが増えるかもしれません。

“Bản dịch” Cá ngừ vây xanh của biển Thái Bình Dương đang mỗi một tăng dần lên Bởi vì cá ngừ vây xanh TBD đang dần ít đi nên các nước trên thế giới trong đó có Nhật Bản quyết định số lượng đánh bắt cá ngừ vây xanh con khoảng một nửa cho tới nay. Theo tổ chức điều tra về cá ngừ vây xanh TBD, số lượng cá ngừ vây xanh vào năm 2010 là khoảng 12000 con. Sau đó số lượng này đang tăng dần lên và vào năm 2016 số lượng này đạt khoảng 21000 con. Tại đại hội tập hợp các nước đang đánh bắt cá ngừ vây xanh TBD vào năm ngoái, bởi vì số lượng cá ngừ tăng lên nên có thể tăng số lượng đánh bắt. Bởi vì điều này, Nhật Bản có lẽ có thể tăng số lượng đánh bắt cá ngừ vây xanh.

Bình luận

Bạn dịch cũng sát rồi.

Nhưng cách hành văn (ngữ pháp, câu cú) tiếng Việt của bạn còn hơi khó hiểu xíu. 

Bạn là người nước ngoài đang học tiếng Việt à?

 

Vì số lượng cá ngừ vây xanh ở TBD đang dần ít đi, các nước trên thế giới trong đó có Nhật Bản cho đến gần đây đã quyết định giảm bớt một nửa số lượng đánh bắt cá ngừ vây xanh.

Theo tổ chức điều tra về cá ngừ vây xanh TBD, năm 2010 số lượng cá ngừ vây xanh trưởng thành  vào khoảng 12000 con.

Sau đó số lượng này đang tăng dần lên 21000 con vào năm 2016.

Năm ngoái, tại Đại hội tập hợp các nước đang đánh bắt cá ngừ vây xanh TBD, vì số lượng cá ngừ tăng lên nên đã ra quyết định rằng có thể tăng số lượng đánh bắt lên.

Do đó, có thể đó là lí do mà số lượng đánh bắt cá ngừ vây xanh ở Nhật Bản đã tăng lên.

Đã trả lời vào 29/06/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.