cho mình hỏi là bất động vật là gì vậy ạ , do mình mới học tiếng nhật nên không hiểu lắm ạ

lbất động vật là gì vậy ạ , do mình mới học tiếng nhật nên không hiểu lắm ạ

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.