Cho em hỏi nghĩa của câu 私はひらがなが書けるようになりました

Đã trả lời

Giống như ở  chủ đề câu hỏi, em muốn biết câu 私はひらがなが書けるようになりました có thể dịch như thế nào. Vì theo như em dịch thì nghe khá vô lí ạ (em dịch là: tôi cảm giác là đang viết hiragana).
Mọi người giúp em với ạ.

Bình luận
Chấp nhận

Động từ thể khả năng + ようになる nghĩa là “trở nên có khả năng (có thể) làm gì đó”.

書く (Viết) -> 書ける (Có thể viết) -> 書けるようになる (đã (trở nên) có thể viết).

Đã trả lời vào 16/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.