cho em hỏi cụm này có nghĩa là gì vậy ạ 悪ふざけをしている

cho em hỏi cụm này có nghĩa là gì vậy ạ 悪ふざけをしている 

Bình luận

Theo mình thì 悪ふざけ có nghĩa là trò chơi khăm, chơi xỏ, chơi xấu. Cả cụm sẽ có nghĩa là chơi khăm ai đó.

Đã trả lời vào 21/11/2016
Bình luận

悪ふざけ

nghĩa là trêu đùa, trêu chọc.

Nghĩa cả câu là: đang trều đùa ai đó

Đã trả lời vào 21/12/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.