Cho e hỏi về ~てもいいです

Đã trả lời

Cái nào đúng ạ!

本を読んでもいいです。

本を読んてもいいです。

Bình luận
Chấp nhận

本を読んでもいいです cái này đúng nhé. Vì khi chuyển sang thể -te thì yomu là yonde chứ không phải yonte.

Đã trả lời vào 22/05/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.