Cách nói ngắn gọn của ー てるのか

Đã trả lời

伸ばしてんのか?髪。。。

Mình luôn nghĩ rằng, thể て theo sau là ん chính là hình thức ngắn gọn của – てるの. Tuy nhiên, trong câu này lại có cả のか theo sau nó.のか ở đây em nghĩa là dùng cho câu hỏi, nhưng em không chắc có đúng không?

Mình dịch câu như sau:

Bạn nuôi dài à? Tóc ý…

Hay có thể dùng như bên dưới không?

伸ばしてのか?

Bình luận
Chấp nhận

Có thể theo tiếng tiệng địa phương nó có thể dudowcjd úng khác đi, nhưng theo tiếng Nhật chính thống thì ~ているの được viết tắt thành  ~てんの, chứ không phải chỉ là ~てん.
Tuy nhiện, trước một số từ đặc trưng, như だ nó có thể dùng như sau trong hội thoại thông thường: 何をしているのだ có thể được dùng thành 何してんだ. Có thể vì cách nói trên nên bạn đã bị nhầm lẫn gây ra không hiểu rõ trong câu này. Mình chắc chắn là bạn sẽ không thấy ai dùng  伸ばしてのか?sẽ không có ai dùng như vậy đâu.

Đã trả lời vào 26/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.