Câu hỏi về xuất xứ, nguồn gốc của từ せず!!!!

Đã trả lời

気にするまいと思っても、気にせずにはいられない。
Trong câu trên, em đoán せず nghĩa là しない, nhưng em không biêt nguồn gốc của từ này là từ nào, và tại sao lại thành せず?

Bình luận
Chấp nhận

Thể -ずcủa động từ có nghĩa là “với việc không làm gì đó” và về cơ bản có thể tương đương với ないで. Nó không phải là thể ngắn của bất cứ một độngt ừ nào cả, tự bản thân nó là một dạng độngt ừ riêng biệt.

Thể -ず thường được hình thành từ thể ない thay thế -ない bằng -ず. Cho động từ bất quy tắc như  する trở thành せず và 来るthành  来ず.

Đã trả lời vào 12/12/2015
Bình luận

Hình thức ban đầu của nó là động từ する.

Đã trả lời vào 12/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.