Câu hỏi về 特殊 và 特別?

Em có 2 câu hỏi về 特殊 và 特別. Thứ nhất, sự khác nhau giữa  ‘ 特殊 tokushu特別 tokubetsu là gì?

Thứ hai, những cách dùng dưới đúng hay sai:

  • 特別な tokubetsu na + [noun]
  • 特殊な tokushu na + [noun]
  • 特別の tokubetsu no + [noun]
  • 特殊の tokushu no +[noun]
Bình luận
Chấp nhận

Chúng ta sử dụng 特殊 tokushu trong các trường hợp dành cho học tập, mô tả cái gì đó kỳ lạ và điên rồ.

Ngược lại, chúng ta nói 特別 tokubetsu trong các trường hợp thông thường, mô tả cái gì đó đặc biệt hoặc quý giá.

Ví dụ, chúng ta nói君は特別な人だ(kimi wa tokubetsu na hito da – “bạn rất đặc biệt đối với tôi”), bnhưng chúng ta không dùng 君は特殊な人だ(kimi wa tokushu na hito da) trong trường hợp này.

Khi ta dùng「君は特殊な人だ, có nghĩa là “bạn là người kỳ lạ” hoặc “bạn không phải người bình thường”

Trả lời cho câu hỏi thứ hai của bạn:

「特別な」và「特殊な」là đúng, và nó không phải là danh từ mà là tính từ, có thể dịch là “đặc biệt” hoặc “đặc thù”.

「特別」và「特殊」là danh từ. Chúng ta không  「特別の」hoặc 「特殊の」trong tiếng Nhật. Chính xác hơn「特別な」「特殊な」là 「形容動詞」(keiyōdōshi) trong tiếng Nhật.

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.