Câu hỏi có liên quan đến việc sử dụng とかしたら?

Mình có đọc được trong một quyển sách câu sau:

「ほら、お揃いのカップでみんなでお茶とかしたら楽しそうじゃない?」

Mình rất băn khoăn không hiểu sử dụng “とかしたら” sau “お茶” như vậy có nghĩa gì.
GIải nghĩa giúp mình với, đội ơn cả nhà
\^-^/

Bình luận
Chấp nhận

Ở đây, 〜とかしたら có nghĩa tương tự như 〜したら。Bạn có thể đổi thành câu đơn giản hơn như sau:〜お茶したら楽しそうじゃない?Câu hỏi lại đặt ra là tại sao phải dùng  とかしたら khi mà したら có nghĩa tương tự?
Nếu sử dụng とかしたら, bạn có thể có lựa chọn khác ngoài lựa chọn được đưa ra, trong khi dùng 〜したら là ấn định điều kiện đưa ra.

Ví dụ:
次の週末に旅行したら、リフレッシュできる (nếu tôi đi du lịch cuối tuần tới, tôi sẽ thấy thoải mái hơn)
次 の週末に旅行とかしたら、リフレッシュできる (Nếu tôi làm gì đó như là đi du lịch, tôi sẽ thấy thoải mái hơn)

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.