Câu điều kiện với: “…といったら、…” và “…というなら、…”?

Đã trả lời

(1)「元気そうだと田中さんがいったら、信用できる証拠と思う。」

(2) 「元気そうだと田中さんがいうなら、信用できる証拠と思う。」

Hai câu trên ngữ pháp có đúng không?
Câu em muốn nói là:
Nếu anh Tanaka nói rằng X có vẻ khỏe thì tôi nghĩ rằng có bằng chứng để tin tưởng.
Ca2 hai câu 1 và 2 có đúng cho câu với nghĩa như trên không? CÂu nào nghe tự nhiên hơn?

Bình luận
Chấp nhận

Ví dụ bạn có thể nói ngắn gọn hơn như sau:

1) 田中さんがそう言ったら、信用するよ。
2) 田中さんがそう言うなら、信用するよ。
#1 nghĩa là ” nếu anh Tanaka nói việc đó, tôi sẽ tin là thật” (anh Tanaka có hoặc không nói điều đó)
#2 có thể mang nghĩa tương tự, tuy nhiên nó có vẻ thiên về nghĩa “nếu anh Tanaka nói việc đó, tôi sẽ tin” (anh Tanaka chắc chắn là người nói ra việc gì đó).

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

たら có nghĩa là “đã làm A, sẽ xảy ra B”
なら có nghĩa “nếu là A thì sẽ có B”

Một ở thể quá khứ với chuyện đã xảy ra, một là chuyện chưa xảy ra.

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.