Cách sử dụng và ý nghĩa của việc dùng cụm từ ~なんですけれども để kết câu

Em rất thường nghe thấy 大好きなんですけれども được sử dụng.
Cho em hỏi ~なんですけれども dùng ở cuối câu như vậy có tác dụng gì? và tại sao lại được dùng như vậy?

Bình luận
Chấp nhận

なんですけれども được sử dụng rất rộng rãi trong những trường hợp hồi thoại lịch sự với ý nghĩa giải thích và có thể có cả tranh luận.

Nó cũng được sử dụng tranh những cuộc tranh luận với nghĩa “tuy nhiên”.

大好きなんですけれども có nghĩa “tôi thật sự thích bạn/nó/cái đó nhưng … ” (tuy không giải thích gì đằng sau, nhưng nó là một lời từ chối khéo léo).

Đã trả lời vào 06/12/2015
Bình luận

んです là cách nói dạng lịch sự của từ の, và  けれども đơn giản mang nghĩa “nhưng”.

(Vấn đề là), tôi thực sự rất thích bạn nhưng …
Bạn không cần phải nói thêm gì sau “nhưng”, đó là cách để nói xin lỗi, là cách từ chối nhẹ nhàng tình cảm của một ai đó.

Đã trả lời vào 06/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.