Cách sử dụng của 赤(あか) và 赤色(あかいろ)?

Đã trả lời

Em gặp một số khó khăn khi phân biệt từ như sau:

  • 赤(あか) = Đỏ (màu sắc)
  • 赤(あかい) = Đỏ (tính từ)

Và từ  赤色(あかいろ)thì là cách nói khác của từ 赤(あか) nhưng cách dùng có khác gì nhau không ạ?
Giúp em với ạ. Em cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận
 1.Mình nghĩ nó cũng giống như tiếng Việt cho: đỏ, và màu đỏ.

“Màu đỏ” bắt buộc bạn phải cảm nhận nó là màu sắc, trong khi “đỏ” thì không có giới hạn.

Nghĩa là “đỏ” có thể dùng để cảm nhận những thứ khác (ví dụ: đối với “trắng” bạn cảm nhận được sự tinh khiết, môi trường “xanh” là môi trường sạch sẽ…)

(あか)
 và 赤(あかい) có thể dùng cho nhiều trường hợp, trong khi 赤色 chỉ có thể dùng liên quan đến màu sắc.

2.Quan điểm ngữ pháp:

赤月(あかつき)(trăng đỏ) là danh từ riêng.
赤色の月(あかいろつき)  là danh từ  月(つき) được kết hợp với danh từ 赤色(あかいろ) bằng の.

Trong trường hợp này, mình thấy ngữ nghĩa không có gì khác biệt.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

赤 và 赤色có ý nghĩa giống nhau, Khi bạn dùng từ đầu thì những màu sắc bạn nói kế tiếp cũng không có  , Nếu dùng từ 赤色, thì những màu sắc kế tiếp cũng dùng 色, Kể cả khi bạn nói chuyện với người khác, người ta cũng sẽ tiếp tục nói theo cách bạn đã dùng trước.

Tuy nhiên, không thành vấn đề khi bạn dùng trong một cuộc nói chuyện chung chung với nhiều chủ đề khác nhau.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.