Cách sử dụng của なんて và なんか

Khi nào thì dùng なんてなんか khi muốn nhấn mạnh trong những bài phát biểu thông thường? Liệu nó có thể dùng khi bạn cảm thấy ngạc nhiên, tức giận hay có thể dùng cho cả 2? Những cảm giác gì nó có thể truyền tải cho người nghe nếu sử dụng trong câu?

Ví dụ, trong 3 ví dụ dưới đây, em không chắc về việc dùng như vậy có đúng không?

こんな所ところにおばけなんていねーよ。 Những chỗ thế này thì làm gì có ma.

彼女が結婚したなんてちっとも知らなかった。Tôi không hiểu sao cô ấy lại kết hôn.

私なんか3枚のレポートも書けない。 Tôi không thể viết được3 trang báo cáo như thế.

Bình luận
Chấp nhận

Về cơ bạn nó có thể hiểu và dùng như  (nhưng mức độ yếu hơn) trong những câu trên. Cơ bản thì có thể hiểu là người nói không muốn nhấn mạnh đến từ đứng trước nó. Ví dụ:  愛なんか要らない。(Tình yêu, tôi chẳng cần!)

Vì vậy, ở ví dụ đầu tiên, có thể dịch như sau ” làm gì có thứ ngu ngốc như là ma ở quanh ta” (giống như bác bỏ, mắng nhiếc vì đã tin vào những thứ vớ vẩn). Hay ở câu 2, có thể dịch ” uhm, tôi chả hiểu tại sao cô ta lại kết hôn, nhưng mà sao chả được”.

Cách sử dụng rất là 微妙 (びみょう). ĐỪng quá lạm dụng nó, nếu không nó sẽ tạo cho người khác cảm giác bạn đang cố gắng để đề cao bản thân. Đặc biệt, đùng cố gắng thay thế nó vào một từ khác nếu từ đó thật sự cần thiết có mặt trong câu.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Bạn không thể dùng なんてなんか để thay thế nhau, vì chúng có ý nghĩa khác nhau.

なんて

なんて đứng trước danh từ như “AなんてB” nghĩa là “A là một dạng của B”. Vì vậy câu đúng sẽ là.

お化けなんてものはいないよ.
Làm gì có những thứ như ma quỷ chứ!

なんか

なんか có thể đứng trước động từ, tính từ… và nó có thể dùng như 1 thán từ.
これ、なんか変だろう!
Cái này, kỳ quặc đúng không!

こんな所にお化けなんかいねー
Ma?  Ở đây ý hả? Mày điên à!

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.