Cách sử dụng của さっぱり (sappari) và すっかり (sukkari)

Đã trả lời

Em chào các anh chị, cho em hỏi về cách sử dụng của 2 từ trên với ạ. Em khác là hay nhầm lẫn giữa 2 tư.
Em cảm ơn ạ!!!

Bình luận
Chấp nhận

Chú ý: Đây không phải là cấu trả lời trực tiếp về câu hỏi cảu bạn. Mình muốn nói đến những khác biệt cửa từng cái trong từng trường hợp để bạn có cái nhìn tổng quát hơn về cả 2 từ.

Về cơ bản cả 2 từすっかり and さっぱりđều có nghĩa hoàn thành hoàn toàn việc gì đó.

すっかり quan tâm đến tiến độ, và mức độ của sự hoàn thành.

さっぱり mặt khác quan đến việc bạn hoàn thành việc gì đó như thế nào.

Ví dụ:

食事をすっかり忘れてた: Tôi hoàn toàn quên ăn ( mức độ bạn quên bao nhiêu)

日本語をきれいさっぱり忘れた: tôi hoàn toàn quên tiếng Nhật. ( quên toàn bộ kể cả ngữ pháp, từ vừng…)

すっかり分からなくなった: Tôi chẳng hiểu gì cả (trước đây tôi biết nhưng hiện tại tôi không biết).

さっぱり分からない: Tôi không hiểu gì (trước không biết và giờ cũng không biết).

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Đối với すっかり忘れた  すっかり là trạng từ mang nghĩa “hoàn toàn, hoàn tất, không chừa lại gì”. Mặc dù すっかり忘れた là mẫu câu dùng thường xuyên nhất, nhưng cũng có thể dùng:「宿題はすっかり終わった」 “Tôi đã hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà”, 「すっかり春になった」 “Đã hoàn toàn là mùa xuân rồi”.

Đối với  さっぱり分からない  さっぱり là trạng từ có nghĩa “sạch sẽ, làm mới, hoàn toàn không” (ví dụ さっぱり分からない: hoàn toàn không hiểu). Còn bản thânさっぱりした có nghĩa là “cảm thấy thoải mái”. VÍ dụ:  「風呂に入ってさっぱりする」 “Cảm thấy thoải mái hẳn sau khi tắm xong”, 「さっぱり売れない」 “Không thể bán được bất cứ gì”, 「さっぱりと諦める」 “Tôi hoàn toàn từ bỏ”, etc. Nếu bạn gặp phải mẫu câu nào có  ~はさっぱりだ. Nó thường mang nghĩa xấu, như là “không có gì tốt”.Ví dụ: 「成績はさっぱりだ」 “Điểm số của tôi chẳng có gì tốt cả”.

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.