Cách sử dụng của こうして trong câu

Có ai đó giải thích hộ mình phần nào trong câu sẽ thay đổi nếu có thêm  こうして.
Ví dụ:
鴫を見るために、行ったことはあったが、暑い季節にこうして弁当まで持っていくのは初めてである。

Không cóこうして mình dịch câu là: ” Tôi đã từng đi trước đây, nhưng mà để đi xem chim rẽ mà mang cả cơm hộp trong thời tiết nóng nực này thì đây là lần đầu tiên.

Bình luận
Chấp nhận

「こうして」làm thay đổi cả cụm động từ「弁当まで持っていく」.

Nó dùng để nhất mạnh việc mang cơm hộp đi xem trong thời tiết nóng bức thế này là lần đầu tiên, mặc dù trước đây đã từng đi (nhưng không mang cơm theo).

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.