Cách sử dụng chính xác của なきゃ

よっぽど悪いことさえしなきゃ…
Trừ khi bạn đã làm điều gì đó rất xấu xa…

Dịch như vậy đúng không ạ? なきゃ có phải là dạng vắn tắt của ないことにはkhông?

Bình luận
Chấp nhận

Thứ nhất, なきゃ là dạng ngắn gọn của なければ.

Thứ 2, ý nghĩa của なきゃ/なけりゃ/なければ là “nếu không…/không làm không được …”

なければ thường dùng cuối câu với phần sau được bỏ lửng. Tùy từng trường hợp mà nó có ý nghĩa khác nhau.

Ví dụ:
* Một cái gì đó xấu sẽ xảy ra –> việc phải làm..
これからは、悪いことをしなきゃ(ダメだ)。
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải làm điều xấu”.
*Tình huống sẽ trở nên tốt hơn nếu…
ああ、あんな悪いことをしなきゃ(良かったのに)!
“Nếu tôi không làm việc này thì tốt”
* Bạn sẽ ổn.
よっぽど悪いことさえしなきゃ(問題ない)。
Nếu bạn không làm điều gì quá tồi tệ (bạn sẽ ổn).

Đã trả lời vào 03/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.