Cách sử dụng へ (-e), に (-ni), まで (made) và の方 (no-hō) khi nói về điểm đến hay phương hướng?

Đã trả lời

Có lẽ thường xuyên có người hỏi sự khác nhau giữa へ (-e) và に (-ni) nhưng dường như nó phức tạp hơn khi kết hợp với  “まで” (made) và hơn hết là “の方” (no-hō).

Khi người Nhật hỏi mình “bạn đi đâu?” họ dùng “どこまで” (doko made)?”thường xuyên hơn là “どこへ” (doko e) hay “どこに” (doko ni)- cái mà mình nghĩ là họ sẽ dùng.

Mình biết “まで” (made) có nghĩa là “đến, cho đến” nhưng khi nói đến sự khác nhau giữa  “” (ni) và “” (e) mình thường nghĩ “” (e) có nghĩa “đến hướng” and “” (ni) có nghĩa  “theo hướng”. Nhưng theo mình được học thì “の方” (no-ho) cũng có nghĩa là “theo hướng”, có gì khác nhau giữa những từ trên khi sử dụng không?
Tất cả đều dùng để ám chỉ về phương hướng, chính xác thì có gì khác nhau.

Bình luận
Chấp nhận

Tôi không hình dung được ai hỏi bạn câu hỏi như どこまで? Lái xe taxi?

Với まで họ thường dùng để hỏi bạn về địa điểm chính xác bạn sẽ đi, giống như là lái xe taxi. 

Với どこの方, nó đọc là “doko no kata”, dùng để hỏi ai đó đất nước của họ, hay nơi ở ban đầu của họ trước khi đến đất nước này, nơi này (tương tự với câu bạn từ đâu đến).

Bạn có thể dùng ~の方 (no hou) với nghĩa ở hướng một điaị điểm, ví dụ: đi đến hướng văn phòng, đi về hướng bắc…

大阪の方(ほう)へ行くんですけどđây là cách tôi sẽ sử dụng ~の方.

Đã trả lời vào 19/09/2015
Bình luận

へvà に đều có thể dịch là “đến” và thường có thể hoán đổi cho nhau. khác nhau ở chỗ   tập trung nói đến quá trình di chuyển theo một hướng nhất định hay đến một nơi nhất định, trong khi   tập trung vào điểm đến của chính bản thân nó. まで, là một danh từ định hướng, và tập trung nói đến khoảng cách.

Cách dùng của ~の方(にへ)phụ thuộc vào danh từ nó đi kèm. Tiếp đến là , nó thực sự mang nghĩa “theo hướng” như bạn đã được học(東京の方へ行く。). Với , nó khó hơn để định nghĩa cụ thể ý nghĩa, nhưng nó thường mang nghĩa “trong khu vực chung” hay “về phía “often means ” (東京の方にある。)

Đã trả lời vào 19/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.