Cách so sánh tuổi trong tiếng Nhật?

Đã trả lời

Có lẽ đây là câu hỏi quá dễ, nhưng thực sự khi học tiếng Nhật em không để ý lắm cách để so sánh tuổi. Ví dụ: “tôi nhỏ hơn 5 tuổi so với người yêu tôi” thì nói thế nào?
Các anh chị giúp em với ạ!!!

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng 年上 cho lớn tuổi hơn và 年下 cho ít tuổi hơn.

僕は彼女より2歳年上だ。 → Tôi lớn hơn bạn gái tôi 2 tuổi.
妹は私より5歳年下です。 → Em gái tôi ít hơn tôi 5 tuổi.

Bạn cũng có thể dùng không kèm số tuổi như sau:

花子さんには年下の旦だん那なさんがいる。 → Hanako trẻ hơn chồng cô ấy.
翔平は兄弟の中で一番年上だ。 → Shōhei lớn tuổi hơn anh em của anh ây.

Đối với câu của bạn: 私は彼氏より5歳年下です。

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Mình bổ sung thêm cho câu trả lời của Naomi Dong nhé, bạn có thể dùng  xxつ上の[người được so sánh] and xxつ下の[người được so sánh]

5つ下の妹

2つ上の彼女

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.