Cách phát âm 数

Đã trả lời

文字の数 sẽ được phát âm là かず hay  すう?

 

Bình luận
Chấp nhận

là かず.

khi đứng 1 mình thì đọc là かず. đứng với chữ khác nữa thì đọc là すう vd 数量、数字

Đã trả lời vào 29/01/2018

ありがとうございます

vào 30/01/2018.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.