Cách nói “Tôi chưa biết nhiều/rõ về bạn” trong tiếng Nhật

Đã trả lời

Em muốn nói với người khác là lý do em không muốn làm (gì đó) là vì em chưa hiểu rõ về người đó. Em nghĩ là dùng  知る nhưng lại cảm thấy nó hơi bất lịch sự, em tìm trên từ điển thì thấy từ  なじむ(馴染む)
Liệu có thể dùng như sau được không?
まだアリサさんになじまない = Tôi vẫn chưa quen thân với Alisa lắm.

Bình luận
Chấp nhận

なじむ không được sử dụng nhiều cho người, vì vậy まだアリサさんになじまない không hay được người bản xứ dùng (nghe rất không tự nhiên).

Tôi nghĩ 知る、親しくなる、仲良くなる sẽ phù hợp hơn, ví dụ như sau: ~さんをよく知らない、~さんと親しくなっていない、~さんと仲良くなっていない.

Bạn thử tham khảo nhé.

Đã trả lời vào 19/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.