Cách nói “nếu bạn vẫn còn muốn gặp tôi” trong tiếng Nhật

Đã trả lời

Nói là まだ私に会いたい場合 có đúng không?? Thực ra thì em thấy có vẻ không đúng lắm.

Bình luận
Chấp nhận

Câu trên của bạn nghe giống “trong trường hợp bạn vẫn còn muốn gặp tôi” về nghĩa thì không sai. Nhưng nghe sẽ rất cứng nhắc.
Mình nghĩ có thể dùng đơn giản là まだ会いたかったら・・・

Thông thường trong tiếng Nhật người ta sẽ không dùng   trong trường hợp chủ ngữ đã được xác định sẵn ngay từ nội dung cuộc hội thoại.

Đã trả lời vào 12/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.