Cách nói lịch sự của “しょっちゅう”?

Đã trả lời

” 時々” nghĩa là “đôi khi”, còn “しょっちゅう” nghĩa là “thường xuyên” đúng không? Và nó cũng tương tự như nghĩa của từ “いつも”.

Tuy nhiên, mình nghĩ “しょっちゅう” không được dùng trong văn viết (văn bản chính thức) và văn nói lịch sự, vậy có đúng không?

Vậy nên, cả nhà cho mình hỏi cách nói lịch sự của “しょっちゅう” là gì vậy ạ???

Bình luận
Chấp nhận

Đúng rồi đấy bạn ạ  “しょっちゅう” không thích hợp để dùng cho ngữ cảnh lịch sự. Bạn có thể dùng thay thế bằng “度々(たびたび)”, “頻繁に(ひんぱんに)”, “よく” đều phù hợp cho văn phong lịch sự. Ngoài ra còn có những lựa chọn khác nữa như  “繰り返し(くりかえし)” và “何度も(なんども)” khi bạn muốn nhấn mạnh cái gì đó lặp đi lặp lại.

Để mình đưa ra cho bạn xem một ví dụ mà trong đó nếu bạn dùng “しょっちゅう” thì nghe sẽ rất buồn cười.
Giả sử một người đứng đầu công ty tổ chức một buổi họp báo để xin lỗi về những tai nạn liên tiếp xảy ra đã bị phát hiện bởi các nhà báo. Nếu anh ta nói: “社内で調査しましたところ、同種の事故がしょっちゅう発生していたことが判明いたしました。申し訳ございません。”, nghe sẽ rất kỳ quặc.
Anh ta nên nói là: “社内で調査しましたところ、同種の事故が度々、発生していたことが判明いたしました。申し訳ございません。”, hoặc thay thế “度々” với “頻繁に”, “繰り返し”, hoặc “何度も”. Trong ví dụ này “よく” không thích hợp để dùng.

Một ví dụ khác như sau: nếu bạn muốn nói “tôi xin lỗi vì gọi bạn nhiều lần như vậy” –> “しょっちゅうお電話差し上げて申し訳ございません。” nghe rất kỳ. Rõ ràng là しょっちゅう không phù hợp với phần còn lại của câu. Bạn nên nói, “度々お電話差し上げて申し訳ございません。”. Cũng có thể thay thế “度々” với “何度も” hoặc “繰り返し”, nhưng “頻繁に” cũng nghe có chút gì đó buồn cười. Trường hợp này “よく” không có nghĩa.

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Trong tiếng Nhật có rất nhiều cấp độ của lịch sự và văn viết đôi khi không nhất thiết phải đưa ra định nghĩa lịch sự. Bạn có thể tham khảo những từ bên dưới.

屡屡 ・ 再再 ・ 往往 ・ しげしげ ・ 屡々 ・ 始終 ・ 頻繁 ・ 間間 ・ 再三 ・ 度度 ・ 間々 ・ 良く ・ 頻く頻く ・ まま ・ 頻って ・ 往々 ・ 比々 ・ 許多度 ・ 繁繁 ・ 度々 ・ 重重 ・ 頻りと ・ 繁々 ・ たびたび ・ 頻りに ・ 時時 ・ 比比 ・ 重ね重ね ・ 繁く ・ よく ・ ちょこちょこ ・ ちょいちょい ・ ちょくちょく ・ 数多度 ・ しきりと ・ しきりに ・ しばしば ・ 屡

たびたび (度々) có thể dùng được thay thế cho しょっちゅう nhưng mình không nghĩ sẽ được dùng tương tự nhau.

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.