Cách nói “dùng X như Y, làm X giống với Y”?

Trong truyện Issunboushi, có một câu thế này: “Issunboushi wa hari wo katana ni shite koshi ni sashi”. Dịch là “issunboushin sử dụng câu kim giống như thanh gươm katana”. Đoạn nào trong câu dịch là giống như? Dịch như vậy có chính xác không? Koshi ni sashi có nghĩa là gì?
Cảm ơn mọi người.

Bình luận
Chấp nhận

Câu: “katana ni shite”, nghĩa là dùng như gươm katana”.

Đối với câu hỏi “koshi ni sashi” có nghĩa gì? “Koshi ni sashi” là cách nói cũ của “đeo vào(hông, eo)”. Koshi nghĩa là eo, mông. Sasu là đeo vào, cài vào.

*Chú ý: “ni shite” khác với “ni shitemo”. “Ni shitemo” dịch nghĩa là “mặc dù”.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

AをBにする là dùng A như B, nhìn A như B.

Đối với thể te, “suru” chuyển thành “shite”.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.