Cách nói “Bố mẹ tôi muốn tôi trở thành bác sĩ” trong tiếng Nhật?

Đã trả lời

Em muốn đặt câu là “Bố mẹ tôi muốn tôi trở thành bác sĩ” bằng tiếng Nhật. Em đặt câu như sau, mọi người xem  hộ em câu nào đúng ạ?

両親は私を医者にならせたがっています。
hoặc
両親は私に医者になって欲しがっています。

Em cảm ơn ạ.

Bình luận
Chấp nhận

Cả 2 câu:
両親は私を医者にならせたがっています
và 両親は私に医者になって欲しがっています
về ngữ pháp đều đúng, tuy nhiện thực tế người ta sẽ không nói như vậy.
Bạn có thể tham khảo cách nói như sau:
両親は私が医者になることを望んでいる
hoặc
医者にならせたいようだ / …医者になってほしいようだ.

Đã trả lời vào 20/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.