Cách nói ai đó có cái gì đó trong tiếng Nhật.

Em vừa được học về ngữ pháp がある / がいる  – liệu có đúng không khi nói: (người nào đó) に (cái gì đó/người, vậy nào đó) が ある/いる?, ví dụ: Michiko-san にお金があります (Michiko san có tiền)

Em đang dùng như khi nói (địa điểm) に (sự vật/sự việc) が ある. Ví dụ: “có một cái đèn trong nhà” – liệu đối với người thì có cần dùng trợ từ khác so với ví dụ em vừa mới đưa ra ở trên không?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng に để chỉ ra chủ sở hữu của đồ vật, như bạn đã làm trong câu ví dụ của bạn.
Cũng có thể dùng với は
みちこさんにお金があります
みちこさんはお金があります
みちこさんにはお金があります
Tất cả những ví dụ trên đều là “michiko có tiền” bạn có thể tham khảo.

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.