Cách hỏi ai đó đã sẵn sàng hay chưa trong tiếng Nhật???

Đã trả lời

Mình nghĩ mình có thể dùng もう学校に行く用意はできてるの cho “Bận đã sẵn sàng để đến trường chưa?”.
Tuy nhiên mình cũng thắc mắc không hiểu nếu là người Nhật thì người ta sẽ hỏi thế nào cho câu “bạn đã sẵn sàng chưa?”
Ví dụ: Người vợ ở trong phòng tắm và bạn hỏi xem đã xong để mà đi xem phim chưa. Liệu có thể dùng もう用意ができてるの hoặc dùng もうできてるの có được không?

Bình luận
Chấp nhận

「用意」cũng có thể dùng được, tuy nhiên cũng tùy từng trường hợp có thể dùng như sau:
(もう)用意できた?」
「もう出れる?」
「もう行ける?」
「まだ?」

Đã trả lời vào 28/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.