Cách gọi cô và chú trong tiếng Nhật.

Đã trả lời

Nếu bạn lớn tuổi hơn cô hay chú họ của bạn, thì có dùng  叔母さん hay 叔父さんđể gọi họ không?
ở Việt nam thì dù trẻ hơn nhiều tuổi thì vẫn phải gọi là cô và chú. Nhưng không biết về văn hóa thì Nhật có thể không?

Bình luận
Chấp nhận

Thực ra thì không có quy tắc nào quy định về cách gọi như thế nào trong tiếng Nhật cả. Chỉ là đúng như Naomi nói, người Nhật không muốn bị cho là già.

Chính vì vậy, trong những gia đình Nhật, họ không hề dạy hay áp đặt bắt bạn phải gọi những người cô hay chú trẻ tuổi là 「叔父おじさん」 hay 「叔母おばさん」.

Hầu hết người Nhật sẽ dùng 「tên + くん/ちゃん」 hoặc gọi bằng nicknames và thêm vào 「くん/ちゃん」để gọi người thân trong gia đình (trừ trường hợp người lớn tuổi hơn hẳn vài thế hệ).

Nếu chú hay cô của bạn thậm chí còn trẻ và chỉ hơn bạn 1 vài tuổi thì bạn có thể goi là  「おにいちゃん(hoặc さん)」 hoặc 「おねえちゃん(hoặc さん)」 hay cũng có thể dùng 「tên +くん/ちゃん」
Khi mình còn bé, em gái của bố tôi mới có 20 và vẫn đọc thân, còn em gái nhỏ nhất của ẹ tôi vẫn còn đang học cấp 3. Mình bị cấm không được gọi họ là「叔母さん」bởi vì gọi như thế sẽ làm họ già đi rất nhiều trong con mắt mọi người xung quanh.

Vì vậy mình gọi em gái bố mình là  「おねえちゃん」.

Bây giờ khi mọi người đã đủ lớn tuổi thì mình gọi là 「おばさん」.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Theo những gì mình được biết thì, nếu xét về vai vế (anh chị em họ hàng), con của anh trai bố hay mẹ của bạn kém tuổi bạn thì ở Nhật người ta vẫn tính bạn lớn hơn. Về anh em thì như thế nhưng mình không rõ lắm về co chú thì thế nào. Tuy vậy mình vẫn nghĩ rằng sẽ không gọi là 叔父さん hay 叔母さん đâu.
Người Nhật không muốn bị gọi già đi. Ngay như nếu bạn ở trên tàu điện mà nhường chỗ thì người ta cũng sẽ không quá thích thú đâu.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.