Cách dùng và ý nghĩa của ~まして

Đã trả lời

Nó có phải là thể て của ます không vậy? Nếu đúng thì có thể dùng 食べまして thay vì dùng 食べて được không? Nếu có thể thay thế thì tại sao mình chưa từng thấy ai dùng là 食べましてください thay vì 食べてください? Vậy cho mình hỏi, khi nào thì dùng ~まして?

Bình luận
Chấp nhận

まして là thể -て của ます nhưng nó cũng khá hạn chế trong cách sử dụng nên bạn cũng cần phải cẩn thận khi dùng.

Để dùng cho lịch sự, thông thường luôn dùng です/ます cho kết câu. Còn nếu bạn muốn dùng cách nói lịch sự của thể て thì まして là lựa chọn cho bạn. Thường được dùng trong kính ngữ như:
ご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。

Tuy nhiên bạn không thể dùng nó với ください. 「食べましてください」dùng rất không tự nhiên. Để đưa ra yêu cầu, bạn chỉ dùng -て + ください.

Vậy nên, một câu có thể dùng -まして để kết câu nhưng nó không bao giờ được dùng như câu yêu cầu, nó có thể dùng như ngắt ở giữa câu hoặc với phần tiếp theo không cần(hoặc không được) nói đến.

田中さんからお電話がありまして – Có điện thoại từ anh Tanaka…

Đã trả lời vào 16/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.