Cách dùng của từ 氏名 (しめい) và 名前 (なまえ)?

Đã trả lời

Em thường thấy 2 từ trên dùng thay thế cho nhau, nhưng liệu có trường hợp nào không thay thế nhau được không?

Em cảm ơn cả nhà!!!!

Bình luận
Chấp nhận

氏名 luôn luôn dùng để nói đến tên đầy đủ của một người (gồm cả họ, tên lẫn tên đệm). Nó cũng có nghĩa là “tên hợp pháp” (tên trên giấy khai sinh).

名前 cũng dùng để nói đến tên họ đầy đủ một người, nhưng nó cũng có thể dùng để nói đến tên của một người (không bao gồm họ, đệm). Ngoài ra,名前cũng dùng để đề cập đến tên của một chủ thể (không nhất thiết là con người) trong khi 氏名 không thể.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.