Cách dùng của 欲しがる và 欲しい?

Đã trả lời

Khi nào thì dùng  欲しがる thay vì  欲しい?
Ví dụ:
先生は野菜を食べて欲し​{いです・がっています}。

Theo những gì mình hiểu thì がる là dạng lịch sự, nhưng chỉ dùng cho chủ ngữ hiện tại không có mặt ở hiện trường. Nhưng mình cũng không chắc chắn lắm liệu vậy có đúng không?

Liệu có thể dùng câu này để nói với cô giáo mình không?

先生は野菜を食べて欲しがっていますか?
Có ai có thể giúp mình phân biệt sự khác nhau và cách sử dụng chính xác của 2 từ trên không? Mình cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

Trong tiếng Nhật, phân chia ra cách nói để chỉ cảm giác hay mong muốn của bạn, và cách để nói cảm giác hay mong muốn của người khác.
Ví dụ:
私わたしはịphoneが欲ほしいです。 Tôi muốn có iphone

× 息子むすこはiphoneが欲ほしいです。 Con trai tôi muốn có iphone. (OK trong tiếng việt, sai  trong tiếng Nhật)

Mặc dù là bạn biết rõ con trai bạn mong muốn có iphone và xin bạn trong nhiềutuần qua, nhưng bạn cũng không thể nói trức tiếp, mà phải dùng ~がる như một hậu tố để nói đến mong muốn của con trai bạn.suffix is for getting around this problem.

息子むすこはiphone欲ほしがっています。 Con trai tôi muốn có iphone (chú ý là trợ từ thay đổi)

Có thể dùng cách nói khác không cần dùng ~がる, mỗi câu có sắc thái khác nhau.

息子むすこはiphoneが欲ほしいと言いっています Con trai tôi nói rằng muốn có iphone,

息子むすこはiphoneが欲ほしいようです Dường như con tôi muốn có iphone.

Đối với ví dụ bạn đưa ra:

Có thể nói như bên dưới không?

先生せんせいは野菜やさいを食たべて欲ほしがっていますか?

Không. ~がる dùng khi nói đến cảm xúc của người thứ 3. Vì vậy bạn không thể dùng để nói trực tiếp với người đang có mặt cùng bạn. Ví dụ bạn đưa ra sẽ thành như sau:

先生せんせいは野菜やさいを食たべて欲ほしいですか。 Cô có muốn ăn chút rau không?

Tuy nhiên khi dùng ~て欲ほしい không dùng để đề cập đến việc đối tượng muốn làm, mà đối tượng được nói đến muốn người khác làm cho. Vì vậy, bnaj có thể dùng~たい để nói đến bản thân cô giáo bạn muốn làm gì đó:

先生せんせいは野菜やさいを食たべたいですか。 Cô có muốn ăn chút rau không?

Về mặt ngữ pháp thì câu trên đúng, nhưng dùng trên thực tế lại không được. Đối với người Nhật, khi bạn nói với ai đó có vị trí cao hơn bạn. Bạn nên nói như sau:

先生せんせいは野菜やさいはいかがでしょうか。 Cô có muốn chút rau không?

先生せんせいは野菜やさいでよろしいでしょうか。 Tương tự câu trên nhưng lịch sự hơn.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Bất cứ khi nào bạn nói về cảm giác của người khác, bạn dùng  欲しがっている thay vì 欲しい:
[verb]-たがる (muốn làm gì đó)
痛がる đau
嬉しがる vui vẻ, hạnh phúc

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.