Cách dùng của と trong câu 明日は来られないと先生に伝えてください

Đã trả lời

Mình có một số câu hỏi về câu trên như sau:

  1. Nó có phải nghĩa là: “Nếu bạn không thế đến ngày mai thì hãy nói với cô/thầy giáo” hay không?
  2. Có thể dùng なら thay thế cho と không?
Bình luận
Chấp nhận

「と」ở đây là từ dùng để trích dẫn.

明日は来られないと先生に伝えてください =『明日は来られない。』と先生に伝えてください
= “Hãy nói với thấy/cô giáo rằng bạn/ai đó không thể đến ngày mai”

Vì chỉ có riêng câu này, nên mình không thể đoán được đối tượng không thế đến được là ai (có thể là người nghe mà cũng có thể là ai đó khác).

1. Nó có phải nghĩa là: “Nếu bạn không thế đến ngày mai thì hãy nói với cô/thầy giáo” hay không?

Không,「と」không mang nghĩa “nếu”.

2. Có thể dùng なら thay thế cho と không?
Không, vì nó không có nghĩa là “nếu” nên thay thế như vậy sẽ khiến nghĩa của câu thay đổi.

Đã trả lời vào 22/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.