Cách dùng của となり

常に真となり無限ループとなります。

となり ở đây mình không hiểu ngữ pháp dùng nó? các bạn chỉ giúp mình với.

Cả câu này Hello! と表示される ,  tại sao と được dùng ở đây, có thể dùng は không?

Bình luận
Chấp nhận

Mình không rõ văn cảnh nhưng theo mình thì  trường hợp này となり trong câu bạn hỏi không phải là từ 隣 nghĩa  “bên cạnh” . 

Mình nghĩ nó là  2 câu vế của một câu được nối với nhau một cách lịch sự.  Bình thường khi nối 2 vế của một câu chúng ta có thể dùng  ~て~て đểnối . Nhưng trong những trường hợp lịch sự (điển hình là trong văn viết hay như mình hay thấy là lúc ông sếp  mình nói chuyện với khách hàng) thì không chia động từ về thể て mà đơn giản chỉ bỏ ます đi. 

Nên câu trên của bạn mình nghĩ sẽ giống như 「常に真となります。それで、無限ループとなります。」hay nói theo kiểu ít lịch sự hơn (kiểu đồng nghiệp với nhau) thì sẽ là「 常に真となって、無限ループとなります。」.  Nghĩa là (Cái gì đó) luôn đúng nên hình thành một vòng lặp vô hạn. Không biết dịch thế có nghĩa trong văn cảnh của bạn không?

Đã trả lời vào 25/01/2018

Cảm ơn bạn nhé.

Bạn có thể nói rõ hơn về と dùng trong TH này giúp mình không?

vào 26/01/2018.

Trong câu Hello! と表示される thì と là để trích dẫn trực tiếp vế đằng trước nó. Giống như khi bạn tường thuật lại một cách chính xác những gì người khác đã nói , ví dụ như : 彼は「来てます」と言いました。,Nghĩa là Anh ấy nói anh ấy đang đến.

Nó giốngnhư việc bạn để vế đằng trước と vào trong dấu 「」hay hiểu đơn giản là như giấu ngoặc kép của tiếng việt.

Còn ở trong câu 常に真となり無限ループとなります。thì hơi khó giải thích . Tớ có hỏi người nhật mà trình độ tiếng của tớ chưa đủ nên họ không làm thế nào giải thích cho tớ hiểu được. Tớ chỉ hiểu đại khái là と thì nhấn mạnh vào kết quả , còn に thì có ý nhấn mạnh vào quá trình biến đổi hơn.

vào 29/01/2018.

ありがとうございます

vào 30/01/2018.
Bình luận

となりlà bên cạnh,  nguyên cụm là 真隣:ngay bên cạnh. 

 Hello! と表示される: cụm từ Hello! sẽ được hiển thị ra.  とdùng khi thuật lại nội dung. vd như là ….と言います。….と書いてあります。

は  dùng để nhấn mạnh. nghĩa là thì, là…. mình thấy khi nói đến nội dung, dòng chữ gì đó thì người Nhật hay dùng と. nếu ko cần nhấn mạnh quá thì ko nên lạm dụng は (vì biết đâu có người hiểu nhầm thành  Hello! là sẽ được hiển thị :v )

Đã trả lời vào 25/01/2018

Cảm ơn bạn đã chia sẻ về cách sử dụng と.

vào 26/01/2018.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.