Cách dùng của 「とても」trong câu

Đã trả lời

Ví dụ bên dưới ở trong sách luyện chữ Hán của mình:

土地の値段が高くて、とても家など買えない。

Mình không hiểu とても ở đây có tác dụng gì? Liệu có thể dịch là “rất khó khăn” không?
Cả câu sẽ dịch là: Giá đất cao nên tôi rất khó để có thể mua được một ngôi nhà.

Bình luận
Chấp nhận

とても cũng có tác dụng dùng với thể phủ định với nghĩa “hoàn toàn không/không có nghĩa/không thể”
Vì vậy, trong trường hợp dùng với 買えない như trên とても nhấn mạnh thêm  khả năng của việc không thể mua.

土地の値段が高くて、とても家など買えない。
Giá đất quá cao, không có cách nào để tôi có thể mua được nhà.

Đã trả lời vào 03/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.