Cách dùng っぽい、らしい、みたい

Đã trả lời

Ví dụ:

女っぽい (おんなっぽい)
女らしい (おんならしい)
女みたい (おんなみたい)

Khi nào thì dùng っぽい thay vì  らしい? っぽい có mang nghĩa tiêu cực? 女らしい女みたい có thể thay thế cho nhau trong câu 彼女は本当に女らしい彼女は本当に女みたい hay không?

Mình rất vui nếu ai đó giúp mình phân biệt cách dùng của 3 từ trên.

Bình luận
Chấp nhận

Có 2 cách dùng cho các từ trên như sau: đứng cuối câu, hoặc đúng trước danh từ, tạo ra một cụm danh từ mới.
Ví dụ:

 • Z は女らしい = Dường như/Tôi nghe nói Z là con gái.
 • 女らしい Z = (a) Z nữ tính (chỉ tính cách biểu hiện của Z)
 • Z は女っぽい = Dường như/Theo tôi hiểu thì Z là phụ nữ.
 • 女っぽい Z = (a) Z nữ tính
 • Z は女みたいだ = Dường như/Nhìn như Z là phụ nữ.
 • 女みたいな Z = (a) Z giống phụ nữ

Một số khác cũng khá dễ nhầm lẫn như sau:

 • Zは女らしい() = Dường như/Tôi nghe nói Z là con gái.
 • Zは女らしい() = Z thật nữ tính (người nữ tính)

… nhưng thường thường bối cảnh đi kèm sẽ quyết định dùng cái này thay vì cái kia.

Cách dùng khi đứng cuối câu thường được dùng để cho thấy bạn suy luận một cái gì đó từ những gì bạn nhìn, nghe thấy,… Nhưng bạn không đứng ở vị trí quyết định bất cứ gì. Nó mang tính chất suy luận và nhận xét nhiều hơn là đưa ra quyết định.

 • Xらしい cơ bản mang nghĩa: hoàn thành, nhận xét X với điều kiện đã đưa ra.
 • Xっぽい : liên quan mạnh mẽ đến tính chất của X.
 • みたい  bắt nguồn từ từ 見たよう và có nghĩa: giống như, nhìn như, dường như.

Vì vậy:

 • 女らしい thường được dùng cho phụ nữ, những người được biết đến là nữ tính, và 女っぽい dùng cho trường hợp đàn ông hoặc người không phải là phụ nữ nhưng nói năng và hành động  giống như phụ nữ.
 • 彼女は女みたいだ  về cơ bản không dùng, vì khi nói 彼女 bạn đã biết đó là phụ nữ. Và không thể nói cô ấy gióng như phụ nữ (bạn có thể dùng 女みたい trong trường hợp ai đó hành động và ăn mặc nữ tính, khác với những gì thường ngày cô ấy hay tỏ ra hay biểu lộ).

Lưu ý: Bất kỳ sự khác biệt nào trong cách sử dụng đều phụ thuộc rất nhiều vào ngữ cảnh. Nên nếu muốn biết chính xác bạn hãy đưa ra câu hỏi với ngữ cảnh đầy đủ.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Theo những gì mình được học, らしい biểu lộ thông tin đến từ bên thứ 3 (bạn nhận được tin từ ai đó)  trong khi みたい biểu thị thông tin đến từ bên thứ 1 (tức là bạn là người trực tiếp biết đến việc đó). Vì vậy 女らしい có nghĩa bạn nghe thông tin từ ai đó rằng “cô ấy là phụ nữ”, còn 女みたい có nghĩa bạn là người trực tiếp đưa ra nhận xét (sau khi nhìn thấy và nghe thấy cô ấy nói…).

Mình không rõ lắm về  っぽい, có lẽ nó giống với みたい.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.