Cách dùng くれる cùng với 信じる

Đã trả lời

そんなはずがあるか」と信じてくれなかった。
Trong câu trên có cần くれる theo sau 信じる không? Hay chỉ cần 信じる thôi?

 

Bình luận
Chấp nhận

Dưới đây mình cũng có nói thêm một vài cách dùng của くれる.

Trong câu hỏi của bạn, thì người nói mong muốn được nhận thứ gì đó từ người khác.
Đối với thì quá khứ , nó nhấn mạnh đến hành động mà ai đó được nhận.
Do đó ta có: アイスを買ってくれた。
Nó không đơn giản chỉ mang nghĩa “Anh ấy mua kem” mà nhấn mạnh là “Anh ấy mua kem cho tôi

Với ý nghĩa đó
そんなはずがあるか」と信じてくれなかった。

 

Hòa toàn không vấn đề gì khi bạn dùng くれる.

Trong câu phủ định trên, くれなかった mang nghĩa người nói không nhận được bất cứ điều gì hay lợi ích gì từ người khác.

 

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Khi ai đó tin bạn, thì nó là điều tự nhiên họ tặng bạn mà không cần đòi hỏi, theo mình nghĩ thì không cần くれる trong trường hợp dùng với 信じる.
Nhưng trong trường hợp người ta không tin tưởng bạn thì có lẽ là cần dùng đến. Mình không chắc lắm.

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.