Cách đọc

Khi nào đọc Onyomi và kunyomi của Kanji.

 

 

Bình luận

http://www.hikariacademy.edu.vn/On’yomi-va-Kun’yomi-trong-chu-Kanji

—–

bạn tham khảo ở đây nhé. Trên mạng vấn đề này đã có nhiều người có câu trả lời rồi. Và theo mình, qui tắc nào thì cũng có ngoại lệ. Tựu trung lại, thì vẫn là đọc nhiều, học nhiều là sẽ biết khi nào đọc on hay kun.

Đã trả lời vào 17/09/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.