Cách đếm đôi đũa trong tiếng Nhật

Đã trả lời

Trong sách có dạyvề câu này, nhưng mình thực sự không dám chắc có nên sử dụng như vậy hay không, hay nếu dùng thế sẽ cho cảm giác quá “sách vở” nếu dùng như sách nói: ~そろい (揃い) hoặc ぜん (膳). Vì vậy mình luôn nói 「お箸を 一揃い(ひとそろい)一膳(いちぜん) お願いします。」 khi muốn hỏi lấy 1 đôi đũa.
Mình hơi thắc mắc chút liệu có cahcs nói nào khác không, như là dùng ひとつふたつ/... để đếm nghe cho nó tự nhiên.

Bình luận
Chấp nhận

Trong nhà hàng, nếu bạn muốn hỏi xin đũa, bạn chỉ cần nói お箸を下さい là đủ. Bạn chỉ cần nói như vậy là nhân viên sẽ hiểu và mang cho bạn đôi đũa. Những câu quá cụ thể sẽ mang tính chất không tự nhiên.

Nếu như bạn cần phải đếm bao nhiêu đổi một cách chính xác thì bạn dùng 〜膳 -zen.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.